Latanowicz

From Latanowicz

Jump to: navigation, search

Nazwisko Latanowicz - ilość osób żyjących w Polsce, głównie w Wielkopolsce to około 300 osób. W połowie dziewiętnastego wieku stanowili ponad 10 procent mieszkańców Dolska. Pochodzenie prawdopodobnie ze wschodu z terenów dawnej Litwy.

Personal tools